Tổng kết đợt thi đua chào mừng Ngày NGVN và phát động ủng hộ GĐHS làm nhà