HS: Đặng Thị Huế Chuyên viên Hợp tác quốc tế Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội